برچسب: روش عینی
جایگاه اصل اعاده­ وضعیت زیان‌دیده به حالت سابق در اسناد بین‌المللی
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

جایگاه اصل اعاده­ وضعیت زیان‌دیده به حالت سابق در اسناد بین‌المللی

جایگاه اصل اعاده­ وضعیت زیان‌دیده به حالت سابق در اسناد بین‌المللی   عنوان: تأثیر اصل جبران کامل خسارات در شیوهای عینی و انتزاعی ارزیابی خسارت در بیع بین‌المللی کالا نویسندگان: حسن با دینی؛ ابراهیم تقی زاده؛ ناصر علیدوستی شهرکی؛ پانته آ پناهی اصانلو چکیده اصل جبران کامل خسارات که در حقوق ایران از آن به…..