برچسب: روسای دانشگاه ها
روسای دانشگاهها ملزم به استفاده ازنظر کارشناسان حقوقی شدند
13 شهریور 1395
بدون دیدگاه

روسای دانشگاهها ملزم به استفاده ازنظر کارشناسان حقوقی شدند

معاون وزیر علوم خبر داد روسای دانشگاهها ملزم به استفاده ازنظر کارشناسان حقوقی شدند   محمد روشن در اختتامیه دومین نشست مدیران دفاتر حقوقی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور در دانشگاه بوعلی سینای همدان گفت: بر اساس طرح آمایش آموزش عالی کشور و در راستای یکسان‌سازی روش اعمال مدیریت در دانشگاههای کشور، معاونت…..