برچسب: روسای دادگستریها
زندان جای بدهکاران نیست
26 مهر 1395
بدون دیدگاه

زندان جای بدهکاران نیست

تاکید روسای دادگستریها بر اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان جای بدهکاران نیست   رسیدگی به وضعیت بدهکاران مالی، رسیدگی به درخواست اعسار آنها و جلوگیری از حبس بی‌مورد بدهکاران یکی از موارد مهمی است که می‌تواند زمینه آزادی عده زیادی از افراد زندانی را فراهم کرده و تأثیر مثبتی در کاهش جمعیت کیفری داشته…..