برچسب: روزنامه نگاری
دکتر رحمت مصطفوی
۲۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دکتر رحمت مصطفوی

نویسنده، مترجم، روزنامه نگار و حقوقدان
مصطفوی متولد 1298 و مدیر مجله روشنفکر از مشاهیر اصحاب مطبوعات به شمار بود. در مدارس امریکایی و دارالفنون درس خوانده بود و از دانشکده حقوق دانشگاه تهران مدرک لیسانس دریافت داشته بود…