برچسب: رودخانه
زمین خواران هنوز می تازند
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

زمین خواران هنوز می تازند

زمین‌ خواری، تصرف زمین و به عبارت بهتر اراضی،‌ چه دولتی و چه شخصی از سوی افراد، با استفاده از نفوذ و روابط در دستگاه‌های مختلف اداری است که با استفاده از خلا های قانونی یا جعل اسناد و مدارک صورت می‌گیرد …