برچسب: روبات
هک شدن میلیونها نفر
توسط ربات تلگرامی

۱۱ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

هک شدن میلیونها نفر
توسط ربات تلگرامی


روبات تلگرام چیست؟

روباتها حسابهای کاربری تلگرام هستند که از طریق نرم افزار و به شکل خودکار عمل می‌کنند. در واقع هر روبات یک کاربر تلگرام است که برای منظور خاصی طراحی می‌شود و عمل می کند. این روباتها دارای سطحی از هوش مصنوعی نیز هستند که به واسطه آن عملیات خود را ترتیب می‌دهند. این روباتها قادر به هر کاری از جمله آموزش، پخش موسیقی، جست وجو، برقراری ارتباط و حتی ارسال دستور به IoT یا اینترنت اشیا هستند…