برچسب: روابط دوستانه
جهان سوم و حق تعیین سرنوشت
7 مهر 1395
بدون دیدگاه

جهان سوم و حق تعیین سرنوشت

جهان سوم و حق تعیین سرنوشت مشارکت جهان سوم در حقوق بین‌الملل، وجوه مختلف دارد. این مشارکت آشکار و قابل‌مشاهده است. مهم‌ترین مشارکت او ناشی از این واقعیت است که کشورهای جهان سوم در زمانهای متناوب و مختلف و با تحصیل استقلال از حکومتهای استعماری به وجود آمده‌اند و به همین جهت پیوسته بر حق…..