برچسب: رفع مسئولیت
در قانون مجازات، جنایت و قتل در حکم شبه عمد و در حکم خطای محض نداریم
۱۸ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

در قانون مجازات، جنایت و قتل در حکم شبه عمد و در حکم خطای محض نداریم

فردی نه قصد فعل دارد و نه قصد نتیجه اما عملی انجام می‌دهد که نسبت به مجنی‌علیه (بر اساس وضعیت جسمی، زمانی و مکانی) نوعاً موجب آن جنایت می‌شود (عمل نوعاً کشنده نیست)
نکته این مسأله:
اگر مقام قضایی ثابت کند اقدام با توجه به وضعیت مجنی‌علیه، نوعاً موجب آن جنایت می‌شود و مرتکب به آن آگاه بوده: این جنایت «عمدی» است…