برچسب: رعایت موازین حقوقی
آیین رفتار حرفه‌ای وکلای مدافع
2 آذر 1395
بدون دیدگاه

آیین رفتار حرفه‌ای وکلای مدافع

آیین رفتار حرفه‌ای وکلای مدافع ( قسمت سوم) تصویر ذهنی شما از وکیل چگونه است؟ مرد یا زنی موقر، مودب، متین، در کار خود با صلابت، محکم و استوار ، این چیزی است که در عالم واقع از وکیل توقع داریم و باید چنین باشد. در شماره قبل گفتیم که وکیل باید به وکلات از…..