برچسب: رضایت همسر اول
آشنایی با حقوق
۱۳ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آشنایی با حقوق

پرسش: آیا صحت ازدواج مجدد مشروط به رضایت زن اول است؟ آیا عقد ازدواج بدون داشتن علاقه صحیح است؟

پاسخ: داشتن چهار همسر دایمی را به‌طور هم زمان برای مرد جایز می‌داند. ازدواج مجدد مرد در حالی که زن دائمی دارد در غیر از برادرزاده و خواهرزاده ، مشروط به اجازه همسر اول نیست اما اگر زن در عقد شرط کند که همسرش زن دیگری نگیرد به نظر برخی از فقها، این شرط صحیح است و زوج نباید تخلف کند…