برچسب: رشته الفت و دوستی
این افراد از همه مردم وحشت دارند!
16 شهریور 1395
بدون دیدگاه

این افراد از همه مردم وحشت دارند!

این افراد از همه مردم وحشت دارند!     خداوند کریم در سوره حجرات، جامعه اسلامی را ملزم می‌سازد که سه اصل اخلاقی را به‌عنوان حق لازم- که از لوازم و آثار اخوت اسلامی و برادری دینی است- نسبت به یکدیگر رعایت نمایند: بدگمانی و بدبینی نسبت به مسلمانان ممنوع است. یک فرد مسلمان نباید…..