برچسب: رسول کرم پور
رسیدگی به اتهام 1000 میلیارد ریالی با شکایت 153 نفر علیه 39 نفر
23 مهر 1395
بدون دیدگاه

رسیدگی به اتهام 1000 میلیارد ریالی با شکایت 153 نفر علیه 39 نفر

رسیدگی به اتهام 1000 میلیارد ریالی با شکایت 153 نفر علیه 39 نفر     گزارش دنیای حقوق از جلسه دادگاه در شماره های بعد رسول کرم پور، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج و قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده معروف به جهانگیر با متهم ردیف اول «ج. ق.ا» با اتهام افساد فی‌الارض و شرکت در…..