برچسب: رتبه قضائی
ممنوعیت سه ساله کسانی که دارای رتبه قضائی بوده‌اند، از انجام وکالت در محل خدمت خود
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

ممنوعیت سه ساله کسانی که دارای رتبه قضائی بوده‌اند، از انجام وکالت در محل خدمت خود

ممنوعیت سه ساله کسانی که دارای رتبه قضائی بوده‌اند، از انجام وکالت در محل خدمت خود   آیا ممنوعیت موضوع تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مشمول دادیاران و معاونان دادستان مرکز استان است یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا نامبردگان حق وکالت در دادگاههای عمومی و تجدیدنظر مراکز استان را به تفکیک در…..

آیین دادرسی مدنی
1 اردیبهشت 1394
بدون دیدگاه

آیین دادرسی مدنی

محدودیت قانونی در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ مبنی بر منع  انجام وکالت کسانی که دارای رتبه قضائی بوده‌اند، شامل کلیه قضات، اعم از دادرسان یا دادیاران و معاونین دادستان می‌باشد. شماره پرونده ۱۴۰۵ ـ ۹۸ ـ ۹۳ سؤال آیا ممنوعیت موضوع تبصره ۴ ماده ۶ قانون…..