برچسب: ربای قرضی
قانون از رباخواران حمایت نمی‌کند
16 شهریور 1395
بدون دیدگاه

قانون از رباخواران حمایت نمی‌کند

قانون از رباخواران حمایت نمی‌کند     رباخواری جرمی است که نه‌تنها در فرهنگ ایرانی بلکه در آموزه‌های دینی ما و سایر ادیان، مورد نکوهش بسیار قرارگرفته و همواره به پرهیز از این اقدام مذموم و حرام تأکید و سفارش شده است تا جایی که در دین اسلام، رباخواری در ردیف اعلام‌جرم باخدا و رسول…..