برچسب: راه های مقابله با خودکشی
خـودکشی علل و زمینه های آن
16 آبان 1395
بدون دیدگاه

خـودکشی علل و زمینه های آن

خـودکشی علل و زمینه های آن بخش سوم     خودکشی این روزها ورد زبان بعضیها شده است. این پدیده شوم کارشناسان را بر آن داشت که دور هم جمع شده و این مسأله اجتماعی را به تحلیل بنشینند، آنچه در پی می آید بخش سوم از این میزگرد است.آنطور که در قسمت قبل آمد…..