برچسب: راههای تعدی از نص
سازوکارهای کشف مقاصد شریعت
16 آبان 1395
بدون دیدگاه

سازوکارهای کشف مقاصد شریعت

سازوکارهای کشف مقاصد شریعت نویسندگان: مهدی شوشتری؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری چکیده راههای تعدی از نص، بررسی علیت و ملاکات احکام و سازوکارهای کشف مقاصد شریعت، گفتمانی است برای پویایی شریعت که با دگرگونی موضوعات و تغییر در احوال و شرایط اجتماعی، چگونگی تغییرات در احکام را مشخص می‌کند. البته فهم‌پذیری غایات احکام، هرچند…..