برچسب: رانندگي بدون گواهي‌نامه
رانندگی بدون گواهی‌نامه
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

رانندگی بدون گواهی‌نامه

رانندگی بدون گواهی‌نامه     قانون هر کس که بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا هدایت وسایل نقلیه موتوری که مستلزم داشتن پروانه مخصوص است، کند و نیز شخصی که به‌موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع است به رانندگی وسایل مزبور مبادرت کند برای مرتبه اول به حبس تعزیری تا…..