برچسب: رابطه
درد دلی که درد آفرید

۱۲ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

درد دلی که درد آفرید


زن جوان وقتی سفره دلش را نزد همکارش باز کرد و از اسرار زندگی‌اش گفت تصور نمی‌‌کرد که با این کار به دردسر بزرگی بیفتد.این زن ازچند هفته پیش ازسوی مرد ناشناسی مدام تهدید می‌شد وهمین تهدیدها آرامش را از اوگرفته بود…