برچسب: رابطه سیاسی
آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
25 مهر 1395
بدون دیدگاه

آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی     تابعیت به رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع گفته می‌شود که دارای آثار حقوقی خاصی بوده و یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج است. دکتر سید علی کاظمی، رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات و…..