برچسب: رئیس کانون انجمن صنفی استان مرکزی
مخالف ادغام بخش درمان تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان هستیم
۱۰ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مخالف ادغام بخش درمان تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان هستیم

رئیس کانون انجمن صنفی استان مرکزی: مخالف ادغام بخش درمان تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان هستیم رئیس کانون انجمن صنفی استان مرکزی با اشاره به اینکه منابع و داراییهای سازمان تأمین اجتماعی حاصل اندوخته بیمه‌شدگان آن است، گفت: به همین دلیل با ادغام بخش درمان تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان مخالف هستیم. علی…..