برچسب: رئیس‌جمهوری روسیه
«حمایت‌گرایی» آفت اقتصاد جهانی است
24 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه
کنایه پوتین به ترامپ:

«حمایت‌گرایی» آفت اقتصاد جهانی است

رئیس‌جمهوری روسیه در آغاز نشست یک کمربند- یک جاده که در چین برگزار می‌شود از حمایت‌گرایی که شعار اقتصادی رئیس‌جمهوری آمریکا است به عنوان تهدیدی برای اقتصاد جهان نام برد.