برچسب: رئيس دانشگاه آزاد
تعیین تکلیف رشته‌های دانشگاه آزاد تا پایان شهریور
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

تعیین تکلیف رشته‌های دانشگاه آزاد تا پایان شهریور

حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد: تعیین تکلیف رشته‌های دانشگاه آزاد تا پایان شهریور رئیس دانشگاه آزاد گفت: دور دوم ممیزی رشته‌های این دانشگاه در حال انجام است و قبل از آغاز سال تحصیلی وضعیت رشته‌های دانشگاه تعیین تکلیف می‌شود. وی در خصوص ممیزی رشته‌های این دانشگاه گفت: دور دوم ممیزی رشته‌های دانشگاه آغازشده و پیشرفت…..