برچسب: رئيس‌جمهوري روسيه
رئیس‌جمهوری روسیه از افزایش تولید و فروش نفت ایران حمایت کرد
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

رئیس‌جمهوری روسیه از افزایش تولید و فروش نفت ایران حمایت کرد

رئیس‌جمهوری روسیه از افزایش تولید و فروش نفت ایران حمایت کرد رئیس‌جمهوری روسیه دراین زمینه گفت: اکنون این مسأله مطرح می‌شود که اگر تعلیق رشد تولید نفت صورت گیرد، همه کشورهای نفتی ازجمله ایران باید از آن حمایت کنند. کاخ کرملین روز جمعه به نقل از مصاحبه پوتین با خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ افزود: ولی ایران…..