برچسب: رأی وحدت رویه
نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

  نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور   مقدمه   رویه قضایی از جمله منابع حقوق بوده و در این خصوص چه در کشورهای دارای رژیم حقوقی مبتنی بر رویه قضایی (Common Law) و چه در کشورهای با رژیم حقوقی متکی بر حقوق نوشته…..

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع در رسیدگی به پرونده‌هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد
۱۵ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع در رسیدگی به پرونده‌هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع در رسیدگی به پرونده‌هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد شماره۹۴۴۴/۱۵۲/۱۱۰                                                                    ۴/۸/۱۳۹۵ مدیرعامل…..

معاون نظارت دیوان عالی‌ کشور: 
صدور حکم مجازات
 جایگزین حبس نیازی به رضایت شاکی ندارد

۲۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

معاون نظارت دیوان عالی‌ کشور: 
صدور حکم مجازات
 جایگزین حبس نیازی به رضایت شاکی ندارد


معاون نظارت دیوان عالی‌ کشور: 
صدور حکم مجازات
 جایگزین حبس نیازی به رضایت شاکی ندارد دادگاههای مختلف کشور درحالی‌که با تفسیرهای متفاوت از ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صدور حکم به مجازاتهای جایگزین حبس را منوط به گذشت شاکی خصوصی یا وجود جهات تخفیف می‌دانستند، اما دیوان عالی‌کشور با صدور رأی وحدت رویه…..

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال
۷ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

شماره۸۶۸۳/۱۵۲/۱۱۰                                                                                 ۲۹/۲/۱۳۹۴ الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا،…..

خانواده
۲۵ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

خانواده

در صورت قتل زوجه توسط زوج و اختلاف اطرافیان جهت حضانت فرزندان،دادگاه با توجه به بررسی و تحقیقات اتخاذ تصمیم خواهد کرد. شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ ۱۲۱ شماره پرونده ۲۰۲۰ ـ ۳/۹ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ الف (زوج) ب (زوجه) را به قتل می­رساند فرزند مشترک توسط مادر ب نگهداری  می­شود برادر و مادر الف دادخواستی به…..

تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی‌گردد
۲۲ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی‌گردد

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ شماره پرونده ۱۶۸۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ سؤال آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می‌توان از مصادیق معاذیر پیش‌بینی شده در تبصـره ماده۵۳ قانون حمـایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست؟ به عبارت دیگر…..

رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۱۳۸۱
۸ مهر ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۱۳۸۱

 شماره۳۱۲۸۳/۹۳                                     ۳۱/۲/۱۳۹۳ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه رأی وحدت رویه شماره ۴۸۷۱ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۳ شورای عالی ثبت (شعبه اسناد) ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید در راستای ماده ۱۶ آئین‌نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی مصوب ۱۶/۲/۱۳۵۲ نسبت به درج و انتشار آن اقدام و…..