برچسب: ذکورت
جایگاه قضاوت زنان در فقه شیعه و حقوق ایران
۲۱ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جایگاه قضاوت زنان در فقه شیعه و حقوق ایران

در ادوار فقهی گوناگون برای شخصی که قصد احراز منصب قضاوت دارد تقریباً شرایط مشترکی ذکر شده است، اما درباره شرط ذکورت نظرهای متفاوتی بیان شده است. برخی از فقها ذکورت را از جمله شرایط لازم برای قاضی ذکر کرده‌اند. در این مقاله به بررسی نظرهای فقهای اسلام از دوران غیبت صغری تا دوران معاصر و قضاوت زنان در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب پرداخته شده است…