برچسب: ذوب آهن
اجازه قانونی خرید واگن خارجی توسط دولت
2 آذر 1395
بدون دیدگاه

اجازه قانونی خرید واگن خارجی توسط دولت

اجازه قانونی خرید واگن خارجی توسط دولت در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر خرید واگن از خارج منتشرشده است. این در حالی است که ازلحاظ اصولی و قانونی شرکت راه‌آهن ایران علاوه برنداشتن اجازه خرید، طرح و برنامه‌ای برای خرید واگن باری از خارج کشور ندارد. بنابراین شرکت راه‌آهن در خرید داخلی و خارجی واگن…..