برچسب: ذخیره مالکیت
شرط ذخیره مالکیت: با نگاه تطبیقی به فقه امامیه و حقوق انگلستان، فرانسه و آلمان
15 آبان 1395
بدون دیدگاه

شرط ذخیره مالکیت: با نگاه تطبیقی به فقه امامیه و حقوق انگلستان، فرانسه و آلمان

شرط ذخیره مالکیت: با نگاه تطبیقی به فقه امامیه و حقوق انگلستان، فرانسه و آلمان   پدیدآور: غلامرضا یزدانی ناشر: مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛ 1395 مشخصات ظاهری: 200 صفحه معرفی مختصر کتاب حاضر در دو بخش تدوین‌شده است: در بخش نخست به ماهیت شرط ذخیره مالکیت و در بخش دوم به آثار شرط ذخیره…..