برچسب: دیوان کیفری بین المللی
ضمانت اجراء در حقوق بین الملل با تاکید بر ضمانت اجراء در دیوان کیفری بین المللی
22 فروردین 1396
بدون دیدگاه

ضمانت اجراء در حقوق بین الملل با تاکید بر ضمانت اجراء در دیوان کیفری بین المللی

در ابتدا لازم می دانم که تعریفی از حقوق بین الملل ارائه نمایم . حقوق بین الملل در یک تعریف کلی عبارتست از حقوقی که روابط دولتها را در عرصه ی بین المللی مورد تنظیم و تنسیق قرار می دهد . و اما تنظیم و تنسیق روابط دولتها در عرصه ی حقوق بین الملل بر اساس اقدامات متقابل دول صورت می گیرد…

ضمانت اجراء در حقوق بین الملل با تاکید بر ضمانت اجراء در دیوان کیفری بین المللی
20 فروردین 1396
بدون دیدگاه

ضمانت اجراء در حقوق بین الملل با تاکید بر ضمانت اجراء در دیوان کیفری بین المللی

در ابتدا لازم می دانم که تعریفی از حقوق بین الملل ارائه نمایم . حقوق بین الملل در یک تعریف کلی عبارتست از حقوقی که روابط دولتها را در عرصه ی بین المللی مورد تنظیم و تنسیق قرار می دهد…

لزوم محاکمه سران داعش در دیوان کیفری  بین المللی یا دادگاه بین المللی موردی
22 اسفند 1395
بدون دیدگاه

لزوم محاکمه سران داعش در دیوان کیفری بین المللی یا دادگاه بین المللی موردی

بر پایه گزارش نهادها و مراجع معتبر بین‌المللی، این گروه مرتکب اعمال ضد انسانی شنیع و موهنی شده است که به جهت سازمان‌یافتگی و گستردگی، برخی از آنها می‌تواند مصداق سه جنایت مهم بین‌المللی یعنی نسل‌زدایی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت نیز محسوب شود…

تاریخچه دیوان کیفری بین‌المللی
14 آذر 1395
بدون دیدگاه

تاریخچه دیوان کیفری بین‌المللی

«دیوان کیفری بین‌المللی»، اولین دادگاه «دایمی» در حوزه مسایل کیفری در سطح بین‌الملل است که برای پایان بخشیدن به «فرهنگ بی کیفری» ناقضان «حقوق بشردوستانه» و مرتکبان شدیدترین جرایم بین‌المللی که موجبات نگرانی «جامعه جهانی» را فراهم می‌آورد، تأسیس شده است…

جنایت تجاوز، در سراشیبی افزوده شدن به صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی
7 آبان 1395
بدون دیدگاه

جنایت تجاوز، در سراشیبی افزوده شدن به صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی

جنایت تجاوز، در سراشیبی افزوده شدن به صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی عنوان:چالشهای حقوقی گسترش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی به جنایت تجاوز نویسنده: عبدالمجید سودمندی چکیده پذیرش اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در کنفرانس 1998 رم که جنایت تجاوز را به‌عنوان یکی از جنایات بین‌المللی، مشمول صلاحیت این دیوان قرارداد و همچنین پذیرش مقررات لازم برای «تعریف…..

کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین‌المللی
16 شهریور 1395
بدون دیدگاه

کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین‌المللی

کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین‌المللی     نویسنده: بهزاد رضوی فرد چکیده کیفیات مخففه یکی از ابزارهای کاهش میزان کیفر و فردی کردن آن است. در حقوق کیفری داخلی این کیفیات یا قانونی‌اند یا قضایی و در فرایند شکل‌گیری آنها فراز و نشیبها و فلسفه‌های مختلفی ممکن است دخیل باشد،…..