برچسب: دیوانعالی کشور
روش‌های حل تعارض بین سند رسمی و عادی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

روش‌های حل تعارض بین سند رسمی و عادی

 شاهرخ صالحی کرهرودی :بر اساس ماده 62 قانون دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول از قبیل بیع، صلح، رهن، اجاره و حتی تعهد به انجام این قبیل معاملات(قولنامه) باید به موجب سند رسمی باشد؛ این در حالی است که تاکنون بخشی مهمی از قراردادهای اجاره، رهن و قولنامه این…..

گذری بر چکیده آرای قضایی مرتبط با حق واخواهی
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

گذری بر چکیده آرای قضایی مرتبط با حق واخواهی

در این شماره از روزنامه چکیده تعداد 10 تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص نکاتی پیرامون مسائل مرتبط با حق واخواهی از آرای قضایی تقدیم می شود. حقوق و تکالیف واخواه در مرحله واخواهی مرجع صدور: شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده: دعوی واخواهی مرحله و دعوی مستقلی نیست بلکه رسیدگی عدولی…..

خانواده
۲۵ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

خانواده

در صورت قتل زوجه توسط زوج و اختلاف اطرافیان جهت حضانت فرزندان،دادگاه با توجه به بررسی و تحقیقات اتخاذ تصمیم خواهد کرد. شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ ۱۲۱ شماره پرونده ۲۰۲۰ ـ ۳/۹ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ الف (زوج) ب (زوجه) را به قتل می­رساند فرزند مشترک توسط مادر ب نگهداری  می­شود برادر و مادر الف دادخواستی به…..

تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی‌گردد
۲۲ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی‌گردد

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ شماره پرونده ۱۶۸۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ سؤال آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می‌توان از مصادیق معاذیر پیش‌بینی شده در تبصـره ماده۵۳ قانون حمـایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست؟ به عبارت دیگر…..