برچسب: دیه قتل
نکاتی درباره عفو یا قصاص قاتل
24 فروردین 1396
بدون دیدگاه

نکاتی درباره عفو یا قصاص قاتل

قتل یکی از گناهان کبیره محسوب می‌شود، قتل عمد موجب قصاص است ولی با رضایت ولی دم قاتل قصاص نمی‌شود و با موافقت قاتل قصاص تبدیل به دیه می‌شود…

فرزندکشی
19 فروردین 1396
بدون دیدگاه

فرزندکشی

از نظر حقوقی توجیهی برای معافیت پدر و مادر ، در صورت ارتکاب قتل فرزند وجود ندارد زیرا عناصر و ارکان قتل همان گونه که در مورد غیر پدر و مادر محقق است ، در مورد پدر و مادر نیز محقق است و اگر در موردی ثابت شود که پدر یا مادر از حالت روانی کاملی برخوردار نیستند حسب مورد و براساس شرایط موجود باید تصمیم گرفته شود نه اینکه به صورت قاعده کلی ، ارتکاب قتل از سوی پدر و مادر را اماره عدم تعادل روحی ایشان بدانیم…

قتلهای عمدی که قصاص ندارند
9 آبان 1395
بدون دیدگاه

قتلهای عمدی که قصاص ندارند

قتلهای عمدی که قصاص ندارند   قتلهای عمدی که قصاص ندارند این موارد مربوط به حالتی است که قانون‌گذار به علت وجود برخی ویژگیها در قاتل یا مقتول، مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی‌داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه می‌شود و موارد شش‌گانه‌ی این قانون را می‌توان این‌گونه…..