برچسب: دیه جنایت
تداخل یا تجمع دیه جنایت وارده بر   عضو و منفعت؟
23 مهر 1395
بدون دیدگاه

تداخل یا تجمع دیه جنایت وارده بر عضو و منفعت؟

تداخل یا تجمع دیه جنایت وارده بر   عضو و منفعت؟   فضل‌الله فروغی، زهرا توانگر چکیده دراین مقاله به مسئله چگونگی تعیین دیه در مواردی که جنایاتی، در طول یکدیگر ناشی از یک ضربه اجتماع کرده‌اند، پرداخته‌شده است؛ مانند زمانی که شکستن ستون فقرات سبب فلجی و عدم کنترل ادرار و مدفوع شخص شود، دراین…..