برچسب: دکتر مهدی مجتهدی
حقوقدانان اهل قلم
۲ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حقوقدانان اهل قلم

دانش تفرشی شاعر، منشی، خوش‌نویس و قاضی تخلص وی دانش بود اما القاب دیگری هم داشت مانند ضیاءشکر،‌ حکیم سوری، مستشار اعظم و بلور. معروف است که در 11 سالگی قصیده‌ای ساخت در 70 بیت که شهرتش را به دنبال داشت. وی مدتی دبیر میرزایوسف‌خان مستوفی‌الممالک شد و سالها در دستگاه ناصرالملک، اتابک و ظل‌السلطان…..