برچسب: دکتر اصغر جهانگير
30 هزار زندانی تحت نظارت الکترونیکی قرار خواهند گرفت
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

30 هزار زندانی تحت نظارت الکترونیکی قرار خواهند گرفت

رییس سازمان‌ زندانها: 30 هزار زندانی تحت نظارت الکترونیکی قرار خواهند گرفت رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بابیان اینکه 30 هزار زندانی تحت نظارت الکترونیکی قرار خواهند گرفت، گفت: در حال حاضر سه برابر ظرفیت زندانها جمعیت کیفری داریم، اما توانسته‌ایم، روند افزایشی را متوقف کنیم و روندی که بر اساس…..