برچسب: دولت انگلیــس
کارشناسان حقوق می‌گویند:
دولت انگلیــس در جریـان مذاکره با اتحـادیه اروپـا 
می‌تواند از «برگزیت» صرف نظر کند

۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کارشناسان حقوق می‌گویند:
دولت انگلیــس در جریـان مذاکره با اتحـادیه اروپـا 
می‌تواند از «برگزیت» صرف نظر کند


شماری از حقوقدانان انگلیسی می‌گویند حتی در صورت فعال شدن ماده 50 پیمان لیسبون، دولت انگلیس همچنان می‌تواند در جریان مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا، از برگزیت صرف نظر کند.

نشریه ایندیپندنت روز یکشنبه در گزارشی نوشت…