برچسب: دوره تشکيل انصاف
تاریخچه حقوق کشور انگلستان
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تاریخچه حقوق کشور انگلستان

تاریخچه حقوق کشور انگلستان به چهار دوره زیر تقسیم می‌گردد:

1- دوره آنگلوساکسون (قوانین بربر)

2- دوره تشکیل کامن لا (1066 تا 1485)

3- دوره تشکیل انصاف (1485 تا 1832)

4- دوره جدید (از 1832 تا کنون)…