برچسب: دوره ایلخانی
حقوق زنان در دوران مغول
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

حقوق زنان در دوران مغول

حقوق زنان در دوران مغول در ادوار گوناگون تاریخ ایران بعد از اسلام، هیچ‌گاه زن رسماً در امور سیاسی مملکتی دخالت نداشته است مگر در موارد استثنایی. در لابه‌لای قرون متمادی این تاریخ تنها به عصر استثنایی ازلحاظ قدرت و اهمیت زن برمی‌خوریم و آن دوران مغول است؛ که می‌توان آن را تا حدودی عصر…..