برچسب: دوره‌هاي تحصيلات تکميلي
حذف دوره شبانه کارشناسی در دانشگاه بوعلی سینا
16 شهریور 1395
بدون دیدگاه

حذف دوره شبانه کارشناسی در دانشگاه بوعلی سینا

مدیر امور آموزشی دانشگاه بوعلی سینا خبر داد حذف دوره شبانه کارشناسی در دانشگاه بوعلی سینا   دانشگاه بوعلی مدیر امور آموزشی دانشگاه بوعلی سینا گفت: بر اساس سیاستهای اتخاذی دانشگاه، در سال تحصیلی جاری دانشگاه بوعلی سینا پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در قالب شبانه را حذف کرده است. دکتر سید مهدی مسبوق، از…..