برچسب: دوران پهلوی
سید حسن شهشهانی

۲۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

سید حسن شهشهانی


پژوهشگر ، دولتمرد، حقوقدان
شهشهانی از رجال دوران پهلوی است که در سال 1316 ه.ق در اصفهان به دنیا آمد علوم متداول را در همانجا فرا گرفت سپس هفت سال به نجف رفت و در امور شرعی به درجه اجتهاد رسید و در بازگشت از نجف به قضاوت اشتغال ورزید…