برچسب: دوران مرخصی
اجرایی شدن مرخصی دوره مراقبت برای مادران دارای فرزندخوانده زیر 3 سال
31 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

اجرایی شدن مرخصی دوره مراقبت برای مادران دارای فرزندخوانده زیر 3 سال

  مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از اجرایی شدن مرخصی دوره مراقبت برای مادران دارای فرزندخوانده زیر 3 سال -که از سازمان بهزیستی کشور پذیرفته اند-، خبر داد. محمد نفریه گفت: مطابق ماده 21 قانون فرزندخواندگی جدید و ضوابط مندرج در بخشنامه تامین اجتماعی، زنان شاغلی که سرپرستی کودک زیر سه سال…..