برچسب: دوران صفویه
مقامات قضایی در دوران صفویه
23 مهر 1395
بدون دیدگاه

مقامات قضایی در دوران صفویه

مقامات قضایی در دوران صفویه در دوران صفویه تقسیم بندی دعاوی و مراجع رسیدگی کننده به آن براساس نوع و ماهیت و موضوع دعوا صورت می گرفت. این نوشتار به بیان برخی از سمت های قضایی آن اوان پرداخته است که به نظر می رسد تا حدودی با تشکیلات دادگاه ها در دوره کنونی دارای…..