برچسب: دندانپزشکی
تأثیر هزینه‌های «مالیاتی» و «گمرکی» در افزایش قاچاق حوزه دندانپزشکی

۲۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تأثیر هزینه‌های «مالیاتی» و «گمرکی» در افزایش قاچاق حوزه دندانپزشکی


رئیس اداره واردات تجهیزات دندانپزشکی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، فرار از مالیات و هزینه‌های گمرکی و همچنین تسریع در زمان ورود کالا را ازجمله عوامل مؤثر در افزایش قاچاق تجهیزات و مواد دندانپزشکی دانست.
دکتر محمدمهدی گلاب‌گیران، دلایل سوق یافتن کالاها به سمت قاچاق را به فرار مالیاتی، فرار از هزینه‌های گمرکی و دولتی، بروکراسیهای اداری طولانی و سخت، تسریع در زمان ورود کالا، ارزان‌تر شدن کالا به‌واسطه عدم پرداخت حقوق گمرکی و درنهایت هم ایجاد قوانین سخت‌گیرانه در فرایند ارائه مجوزهای لازم دانست.
..