برچسب: دلالی
تکالیف دلال و مشتری از دیدگاه قانون
24 آذر 1395
بدون دیدگاه

تکالیف دلال و مشتری از دیدگاه قانون

مدتی است که پنهان و آشکار کشمکشی میان سازمان ثبت و بنگاههای املاک بر سرنقش بنگاه‌داران در معاملات املاک وجود دارد. از یک‌سو سازمان ثبت تأکید می‌کند که صاحبان بنگاههای املاک دلال هستند و نقش آنها در قرارداد با نزدیک‌کردن دو طرف قرارداد به یکدیگر پایان می‌یابد و حق انعقاد قرارداد ندارند. از سوی دیگر بنگاههای املاک نیز به روال سالهای گذشته هم‌چنان خود را ذی‌حق در انعقاد قرارداد می‌دانند هر چند قرارداد آنها عادی باشد و جنبه رسمی ‌نداشته باشد. اما همه این مشکلات شاید به این موضوع برمی‌گردد که شناخت درستی از مفهوم دلالی در جامعه وجود ندارد. بیشتر مردم واژه دلالی را با بار معنایی منفی به‌کار می‌برند در حالی‌که در عرف قانون‌گذار دلال تاجر محسوب می‌شود و یکی از مشاغل تجاری است…

مسؤولیت مدنی و کیفری  صاحبان آژانسهای املاک
11 مهر 1395
بدون دیدگاه

مسؤولیت مدنی و کیفری صاحبان آژانسهای املاک

مسؤولیت مدنی و کیفری  صاحبان آژانسهای املاک مشاوران و بنگاههای معاملات ملکی، نقش مهمی در زنجیره خریدوفروش املاک دارند؛ مردم هم به‌واسطه عرفی که از قدیم بوده و اعتمادی که به کارآمدى و دانش صاحبان این دفاتر دارند، سرنوشت اموال خود را به این مشاوران می‌سپارند تا به‌واسطه آن ملک، خانه یا آپارتمانی را بخرند،…..