برچسب: دلالت التزامي
نکاتی چند از اصول فقه
26 آبان 1395
بدون دیدگاه

نکاتی چند از اصول فقه

نکاتی چند از اصول فقه قسمت (9) نکته 1: احکام پنج‌گانه وجوب جزء احکام تکلیفی هستند و خارج از آن هر حکمی جزء احکام وضعی است. اقسام واجب: واجب عینی (واجبی که تعلق به همه‌ی مکلفین دارد)، واجب کفایی (واجبی که مطلوب در آن، تحقق فعل است از جانب هر مکلفی که باشد)، واجب اصلی…..