برچسب: دفتر تحکیم
دانشنامه تاریخی تشکلهای دانشجویی
۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دانشنامه تاریخی تشکلهای دانشجویی

دفتر تحکیم تا آغاز دهه ۷۰ خط مقدم انقلاب اسلامی در دانشگاهها بود، اما پس‌ازآن به دلیل فقر ایدئولوژی و خلاء گفتمانی دچار تحولاتی شد که این تشکل را به سمت‌وسوی چالش با انقلاب پیش برد.
 انجمنهای اسلامی دانشجویان تشکلهایی بودند که در مقابل دو جریان راست‌گرای لیبرال و چپ‌گرای سوسیالیسم ایجاد شدند…