برچسب: دفترچه های درمانی
تبعات سوءاستفاده از دفترچه‌های درمانی
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

تبعات سوءاستفاده از دفترچه‌های درمانی

سازمان تامین‌اجتماعی هشدار داد تبعات سوءاستفاده از دفترچه‌های درمانی     مطابق قانون تامین‌اجتماعی، سوءاستفاده و یا اجازه دادن برای سوءاستفاده از دفترچه‌های درمانی، تخلف محسوب شده و مجازاتی برای آن پیش‌بینی‌شده است.  به نقل از روابط عمومی تامین‌اجتماعی، کارشناسان ناظر بیمارستانی که نمایندگانی از سوی سازمان تامین‌اجتماعی هستند، به‌موجب اختیارات و وظایفی که بر…..