برچسب: دفاع حقوقی از حیوانات
نگاهی به تاریخچه حقوق حیوانات
۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نگاهی به تاریخچه حقوق حیوانات

حقوق حیوانات به الزامات اخلاقی یا قانونی گفته می‌شود که به حیوانات غیرانسانی تعلق می‌گیرد، معمولاً به خاطر پیچیدگی شناختی، حسی، زندگی اجتماعی یا استعدادشان برای درک درد و شادی جسمی و روحی، حیوانات مشمول حقوقی محسوب می‌شوند…