برچسب: دست درازی به حقوق همسایه
دست‌درازی به حقوق همسایه؛ ممنوع!
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

دست‌درازی به حقوق همسایه؛ ممنوع!

دست‌درازی به حقوق همسایه؛ ممنوع! دیروز همسایه ما تا صبح مهمان داشت و آن‌قدر سروصدا کرد که همه را کلافه کرده بود. خلاصه که ما هم از صدای آنها تا صبح چشم بر هم نگذاشتیم. حقوق همسایه در قانون تعریف‌شده است؟ قانون‌گذار در قانون مدنی، با دقت بالایی به مسائل پیرامون حقوق مالکان مجاور توجه…..