برچسب: دستگاه های دولتی و غیر دولتی
طرح ساماندهی حقوق مقامات  و مدیران نظام
22 آبان 1395
بدون دیدگاه

طرح ساماندهی حقوق مقامات و مدیران نظام

این هفته مجلس شورای اسلامی بررسی می کند: طرح ساماندهی حقوق مقامات  و مدیران نظام طرح نمایندگان مجلس درباره ساماندهی حقوق مقامات ‌و مدیران نظام قرار است این هفته در مجلس موردبررسی قرار گیرد. این طرح 10ماده دارد که طولانی‌ترین آن یعنی ماده یک طرح در قالب 22بند فهرست کاملی از تمامی دستگاههای دولتی، غیردولتی…..