برچسب: دستگاه مالیاتی
آیا اختیارات وسیع دستگاه مالیاتی، با قدرت قضایی دیوان عدالت اداری تعدیل می شود؟
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیا اختیارات وسیع دستگاه مالیاتی، با قدرت قضایی دیوان عدالت اداری تعدیل می شود؟

اعمال قدرت مالیاتی یکی از نشانه‌های بارز حاکمیت دولت به شمار می‌رود و باقدرتی که قانون در اختیار دستگاه مالیاتی قرار می‌دهد، در طی مراحل تشخیص و وصول، دارای اختیارات گسترده و منحصربه‌فردی است که با توسل به این وسایل و ابزار قانونی بتوانند به‌موقع و به سهولت مالیات را وصول نمایند و درعین‌حال، حقوق مؤدیان مالیاتی را نیز رعایت‌کنند…