برچسب: دستاویز
چشمش را کور نکنیم (۲)
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
حواسمان باشد

چشمش را کور نکنیم (۲)

قبلا در يادداشتي با همين عنوان از لزوم پاسداشت پارسي گفتيم و اکنون نيز بهانه اي دست داد تا در همين باب گفت و گويي داشته باشيم: حفظ حرمت حريم هر حرمي _ بگذريم از اين که اين جمله چهار واژه اي فقط يک حرف پارسي دارد_ مي‌طلبد که بيگانه را به درون آن راه ندهيم مگر آنکه آن را خودي سازيم در مورد هر زبان و لغتي هم حکم همين است؛